Cheeni kum a sugar free romance

A sarcastic love story of a 64-year-old arrogant, acidic chef of London's top Indian restaurant and a simple 34-year-old unmarried woman visiting London. It's a story of how they meet, how they fight, how they make up, and how their relationship evolves into romance. It's a story of t...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Mad Entertainment (Firm), A. M. Movies, Ltd., Eros International (Firm)
Tác giả khác: Balki, R., Manchanda, Sunil., Bachchan, Amitabh, 1942-, Tabu, 1970 November 4-, Rawal, Paresh, 1950-, Segal, Zohra, 1912-2014., Khera, Swini.
Ngôn ngữ:Hindi
Những chủ đề:
Tóm tắt:A sarcastic love story of a 64-year-old arrogant, acidic chef of London's top Indian restaurant and a simple 34-year-old unmarried woman visiting London. It's a story of how they meet, how they fight, how they make up, and how their relationship evolves into romance. It's a story of their funny struggle to break the news to the woman's father and the chaos they go through convincing him and making him accept them as a couple.
Mô tả vật lý:1 videodisc (134 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Định dạng:DVD, all regions, anamorphic widescreen (16:9) presentation; Dolby Digital 5.1 surround, dual layer, NTSC, digitally mastered.
Sản phẩm tín dụng:Director of photography, P.C. Sreeram ; editor, Chandan Arora ; music, Ilaiyaraaja ; lyrics, Sameer, Manoj Tapadia.
Được phát hành: London : Eros International, [2007]

DVD -- Bring case to circulation desk

Chi tiết quỹ từ DVD -- Bring case to circulation desk
Số hiệu: PN1995.9.F6742 C434 2007
PN1995.9.F6742 C434 2007 Sẵn có  Đặt Giữ