The collected poems of Philip Lamantia /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lamantia, Philip, 1927-2005.
Tác giả khác: Caples, Garrett T. (Biên tập viên), Joron, Andrew (Biên tập viên), Peters, Nancy J. (Biên tập viên)
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả sách:The first collected edition of this poet's work, including poems that have been out of print for more than forty years.
Mô tả vật lý:lxvi, 437 pages : illustrations ; 24 cm
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 431-432) and index of titles and first lines.
Được phát hành: Berkeley : University of California Press, [2013]
số ISBN:9780520269729
0520269721

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS3562 .A42 2013
PS3562 .A42 2013 Sẵn có  Đặt Giữ