Alfred Kazin's journals /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kazin, Alfred, 1915-1998.
Tác giả khác: Cook, Richard M., 1941-
Ngôn ngữ:English
Những chủ đề:
Mô tả vật lý:xxiii, 598 pages : illustrations ; 25 cm
Thư mục:Includes bibliographical references and index.
Được phát hành: New Haven : Yale University Press, [2011]
số ISBN:9780300142037 (cloth : alk. paper)
030014203X (cloth : alk. paper)

3rd floor

Chi tiết quỹ từ 3rd floor
Số hiệu: PS29.K38 A3 2011
PS29.K38 A3 2011 Sẵn có  Đặt Giữ