Tender mercies

An alcoholic drifter comes into the life of a lonely widow and her young son in the barren flatlands of Texas. But when Mac is revealed to be a once-famous country singer, he must confront a painful past that includes his bitter superstar ex-wife.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dreyfus, George (Nhà soạn nhạc)
Tác giả của công ty: Lions Gate Films (Santa Monica, Calif.)
Tác giả khác: Foote, Horton (Biên kịch), Duvall, Robert (Diễn viên), Harper, Tess (Diễn viên), Hubbard, Al (Diễn viên), Buckley, Betty (Diễn viên), Barkin, Ellen, 1954- (Diễn viên), Brimley, Wilford, 1934- (Diễn viên), Boyd, Russell, 1944- (Nhà điện ảnh), Anderson, William, 1948- (Biên tập phim)
Ngôn ngữ:English
French
Phiên bản:Widescreen edition.
Những chủ đề:
Tóm tắt:An alcoholic drifter comes into the life of a lonely widow and her young son in the barren flatlands of Texas. But when Mac is revealed to be a once-famous country singer, he must confront a painful past that includes his bitter superstar ex-wife.
Mô tả sách:Motion picture.
Originally released as a motion picture in 1983.
Mô tả vật lý:1 videodisc (92 min.) : sound, color ; 4 3/4 in.
Định dạng:DVD format ; NTSC ; Dolby digital monaural audio ; widescreen (16x9).
Thính giả:Rating: PG.
Closed-captioned.
Giải thưởng:Academy Awards for best actor (Robert Duvall) and best screenplay, 1983
Sản phẩm tín dụng:Producer, Philip S. Hobel ; director, Bruce Beresford ; director of photography, Russell Boyd ; editor, William Anderson ; music, George Dreyfus ; writer, Horton Foote.
Được phát hành: Santa Monica, Calif. : Lions Gate Films, Inc., ©1983, ℗2009.

DVD -- Bring case to circulation desk

Chi tiết quỹ từ DVD -- Bring case to circulation desk
Số hiệu: PN1997.D7 .T46347 2009
PN1997.D7 .T46347 2009 Sẵn có  Đặt Giữ