Ovarian cancer

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Stack, M. Sharon, 1959-, Fishman, David A., 1959-
Ngôn ngữ:English
Phiên bản:Second edition.
Loạt:Cancer treatment and research ; v. 149.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Link to e-book
Mô tả vật lý:1 online resource : illustrations.
Được phát hành: New York ; London : Springer, 2009.
số ISBN:9780387980942
0387980946