Εναλλακτικές αναζητήσεις:
older » order (Επέκταση αναζήτησης)
Εμφανίζονται 1 - 75 Αποτελέσματα από 637 για την αναζήτηση '"Older people."', χρόνος αναζήτησης: 0,12δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
1
ανά Steele, Harold C.
Έκδοση 1970
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
2
ανά Breitung, Joan Carson.
Έκδοση 2002
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
3
ανά Perrin, Tessa.
Έκδοση 1996
Θέματα: ...Older people Care....
Link to fulltext
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
4
Έκδοση 2000
Θέματα: ...Social work with older people....
Βιβλίο
5
Έκδοση 1986
Θέματα: ...Older people Abuse of....
Βιβλίο
6
ανά McKibbin, Sheila C.
Έκδοση 1976
Θέματα: ...Older people Cross-cultural studies....
Βιβλίο
7
ανά Frankel, Lawrence J.
Έκδοση 1980
Θέματα: ...Older people Health and hygiene....
Βιβλίο
8
ανά Covey, Herbert C.
Έκδοση 1991
Θέματα: ...Art and older people....
Βιβλίο
9
Έκδοση 1981
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
10
ανά Nuland, Sherwin B.
Έκδοση 2007
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
11
Έκδοση 2021
Θέματα: ...Older people Housing....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
12
ανά Riley, Matilda White, 1911-2004.
Έκδοση 1968
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
13
ανά Kutner, Bernard.
Έκδοση 1956
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
14
ανά Beauvoir, Simone de, 1908-1986.
Έκδοση 1972
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
15
ανά Fontana, Andrea.
Έκδοση 1977
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
16
ανά Hale, Beatrice.
Έκδοση 2010
Θέματα: ...Older people Home care....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
17
Έκδοση 2000
Θέματα: ...Older people India Social conditions....
Βίντεο DVD
18
Έκδοση 1995
Θέματα: ...Exercise therapy for older people....
Βιβλίο
19
ανά Carp, Frances M. 1918-2007.
Έκδοση 1966
Θέματα: ...Older people Texas San Antonio....
Βιβλίο
20
Έκδοση 2016
Θέματα: ...Older people Medical care....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
21
ανά DeGrace, Betty.
Έκδοση 1994
Θέματα: ...Older people Family relationships....
Βιβλίο
22
ανά Bengtson, Vern L.
Έκδοση 1973
Θέματα: ...Older people United States....
Βιβλίο
23
ανά Lowy, Louis.
Έκδοση 1979
Θέματα: ...Social work with older people....
Βιβλίο
24
ανά Petrow, Steven, Henry, Roseann Foley
Έκδοση 2021
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
25
ανά Margolis, Richard J.
Έκδοση 1990
Θέματα: ...Older people United States....
Βιβλίο
26
ανά Thompson, Sue, 1955-
Έκδοση 2013
Θέματα: ...Older people Care Great Britain....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
27
ανά Zarit, Steven H.
Έκδοση 1998
Θέματα: ...Older people Mental health....
Βιβλίο
28
ανά Sidell, Moyra, 1940-
Έκδοση 1995
Θέματα: ...Older people Health and hygiene....
Βιβλίο
29
ανά Riggs, Karen E.
Έκδοση 1998
Θέματα: ...Television and older people United States....
Βιβλίο
30
ανά Smith, Bert Kruger, 1915-2004.
Έκδοση 1977
Θέματα: ...Older people United States....
Βιβλίο
31
Έκδοση 1991
Θέματα: ...Older people United States....
Κυβερνητικό Έγγραφο Βιβλίο
32
Έκδοση 1986
Θέματα: ...Sports for older people Congresses....
Πρακτικό Συνεδρίου Βιβλίο
33
Έκδοση 2005
Θέματα: ...Older people Social conditions....
Βιβλίο
34
Έκδοση 2005
Θέματα: ...Older people Social conditions....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
35
ανά Rose, Arnold M. 1918-1968.
Έκδοση 1963
Θέματα: ...Older people Minnesota....
Βιβλίο
36
ανά Comfort, Alex, 1920-2000.
Έκδοση 1976
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
37
ανά Nielsen, A. Brian, 1950-
Έκδοση 1974
Θέματα: ...Older people Recreation....
Thesis Μικροφίλμ Βιβλίο
38
Έκδοση 2017
Θέματα: ...Older people Abuse of....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
39
ανά Benyo, Richard.
Έκδοση 1998
Θέματα: ...Running for older people....
Link to fulltext
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
40
ανά Portwood, Doris.
Έκδοση 1978
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
41
ανά Cumming, Elaine.
Έκδοση 1961
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
42
ανά Vigolo, Vania
Έκδοση 2017
Θέματα: ...Older people....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
43
ανά Frush, James.
Έκδοση 1968
Θέματα: ...Older people Dwellings....
Βιβλίο
44
Έκδοση 2000
Θέματα: ...Older people Congresses....
Κυβερνητικό Έγγραφο Βιβλίο
45
Έκδοση 1977
Θέματα: ...Older people Psychology....
Βιβλίο
46
Έκδοση 2015
Θέματα: ...Exercise for older people....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
47
ανά Pearce, Donn.
Έκδοση 1974
Θέματα: ...Older people Florida....
Βιβλίο
48
Έκδοση 1983
Θέματα: ...Older people Abuse of....
Βιβλίο
49
ανά Barrett, James H.
Έκδοση 1972
Θέματα: ...Older people Psychology....
Βιβλίο
50
Έκδοση 1999
Θέματα: ...Older people Fiction....
View cover art
Βίντεο DVD
51
Έκδοση 1957
Θέματα: ...Older people Congresses....
Πρακτικό Συνεδρίου Βιβλίο
52
Θέματα: ...Older people Periodicals....
Επιστημονικό περιοδικό
53
ανά Donovan, Jim, 1946 June 11-
Έκδοση 2010
Θέματα: ...Older people....
Βιβλίο
54
ανά Lowy, Louis.
Έκδοση 1980
Θέματα: ...Older people Government policy United States....
Βιβλίο
55
Έκδοση 2016
Θέματα: ...Older people Drug use....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
56
Έκδοση 1997
Θέματα: ...Older people Alcohol use....
Βιβλίο
57
ανά Kugel, Judy F.
Έκδοση 2017
Θέματα: ...Older people Attitudes....
Βιβλίο
58
ανά Balikci, Asen, 1929-
Έκδοση 2003
Θέματα: ...Older people Bulgaria Economic conditions....
Link to streaming video
Ηλεκτρονική πηγή Βίντεο
59
Έκδοση 1999
Θέματα: ...Older people Bulgaria Social conditions....
Link to streaming video
Ηλεκτρονική πηγή Βίντεο
60
Έκδοση 1985
Θέματα: ...Older people United States Social conditions....
Βιβλίο
61
Έκδοση 1994
Θέματα: ...Older people United States Economic conditions Congresses....
Βιβλίο
62
ανά Morewitz, Stephen John, 1954-
Έκδοση 2007
Θέματα: ...Older people Diseases....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
63
Έκδοση 1993
Θέματα: ...Older people Employment United States....
Βιβλίο
64
ανά Westcott, Wayne L., 1949-
Έκδοση 1999
Θέματα: ...Physical fitness for older people....
Βιβλίο
65
ανά Hoffmann, Rasmus.
Έκδοση 2008
Θέματα: ...Older people Mortality....
Link to e-book
Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
66
Έκδοση 1996
Θέματα: ...Older people Recreation....
Link to streaming video
Ηλεκτρονική πηγή Βίντεο
67
ανά Traphagan, John W.
Έκδοση 2004
Θέματα: ...Older people Japan....
Βιβλίο
68
Έκδοση 1992
Θέματα: ...Older people Services for United States....
Βιβλίο
69
Έκδοση 1987
Θέματα: ...Older people United States....
Βιβλίο
70
ανά Calasanti, Toni M.
Έκδοση 2001
Θέματα: ...Older people Social conditions....
Βιβλίο
71
ανά Basting, Anne Davis, 1965-
Έκδοση 1998
Θέματα: ...Older people United States....
Βιβλίο
72
ανά Levine, Robert, 1939-
Έκδοση 2004
Θέματα: ...Older people Psychology....
Βιβλίο
73
Έκδοση 2001
Θέματα: ...Older people Care....
Βιβλίο
74
Έκδοση 1981
Θέματα: ...Older people New York (State)...
Περιοδική έκδοση
75
ανά Mason, Bobbie Ann.
Έκδοση 1988
Θέματα: ...Older people Fiction....
Βιβλίο